Direct naar de inhoud van deze pagina

Beloning

Onkostenvergoeding

Of je een vrijwilligersvergoeding krijgt, is volledig afhankelijk van de organisatie waar je werkzaam bent. In de volgende gevallen kan volgens de belastingdienst gesproken worden over een vrijwilligersvergoeding.

ACTUEEL: PER 1 JANUARI 2019 GAAN DE HIERONDER VERMELDE BEDRAGEN OMHOOG TOT 170,- PER MAAND EN 1700,- PER JAAR.

  • Je krijgt alleen vergoedingen voor de werkelijk gemaakte kosten, met een maximum van € 150 per maand en € 1.500 per jaar.
  • Je bent 23 jaar of ouder en je krijgt een vergoeding van maximaal € 4,50 per uur, met een maximum van € 150 per maand en € 1.500 per jaar.Deze maximumbedragen gelden voor het totaal van de vergoeding voor de werkzaamheden en de eventuele vergoeding voor de werkelijk gemaakte kosten.
  • Je bent jonger dan 23 jaar en je krijgt een vergoeding van maximaal € 2,50 per uur, met een maximum van € 150 per maand en € 1.500 per jaar. Deze maximumbedragen gelden voor het totaal van de vergoeding voor je werkzaamheden en de eventuele vergoeding voor de werkelijk gemaakte kosten.

Als je alleen deze vrijwilligersvergoedingen krijgt, dan zijn deze onbelast. De organisatie waarvoor je vrijwilligerswerk doet, hoeft deze vergoedingen niet aan de belastingdienst door te geven. Ook hoeft de organisatie hiervoor geen urenadministratie bij te houden. Dus ook niet als je andere vergoedingen dan uurvergoedingen krijgt.

Vrijwilligerswerk en uitkeringen

Vrijwilligerswerk doen met een uitkering kan heel goed, als er maar bepaalde regels in acht worden genomen. Voor personen zonder werk en arbeidsongeschikten zijn er wel verschillende regels. Als je een uitkering hebt en vrijwilligerswerk doet, is het altijd verstandig hiernaar te informeren bij de uitkerende instantie. Mensen met een uitkering volgens de algemene ouderdomswet (AOW) kunnen elk vrijwilligerswerk doen wat ze willen.

Als je geen onnodige problemen wilt, dan meldt je het vrijwilligerswerk bij de uitkeringsinstantie. Wie dit niet meldt, loopt een zeker risico. Komt de Sociale Dienst of de Bedrijfsvereniging er achter dat je onbetaald werkt, zonder dit tijdig gemeld te hebben, dan kan dit een vermindering of stopzetting van de uitkering betekenen. De achtergrond van deze vermindering of stopzetting is dat je, als werkloze, steeds beschikbaar moet zijn voor de arbeidsmarkt.
Over dit onderwerp is meer te vinden op de site van Movisie.

Geen vrijwilligersvergoedingen?

Het kan zijn dat je als vrijwilliger meer ontvangt dan een vergoeding van € 4,50 per uur (of € 2,50 per uur als je jonger bent dan 23 jaar), € 150 per maand of € 1.500 per jaar. In dat geval gaat de belastingdienst ervan uit dat er sprake is van een vergoeding die in verhouding staat tot de omvang en het tijdsbeslag van uw werk. Deze vergoeding is belast voor de loon- en inkomstenbelasting.

Voor meer informatie kan je de website van de belastingdienst bezoeken.
www.vrijwilligerswerk.nl/wetten-regels/onkostenvergoeding
(deze informatie is verstrekt door de belastingdienst per 01/01/2019)