Direct naar de inhoud van deze pagina

Vrijwaard

Adres
Timorlaan 139
Telefoon
Toon telefoonnummer
E-mail
Toon e-mailadres
Vestigingplaats
Den Helder
Website
http://www.vrijwaard.nl
Omschrijving
Vrijwaard is een ouderenzorginstelling waar de focus niet alleen ligt op het gebied van wonen, maar er ook uitgebreide aandacht is voor welzijn in de breedste zin van het woord en er ruimte is voor het aangaan van nieuwe uitdagingen waarmee dit welzijn vergroot kan worden. Vrijwaard is gevestigd in Den Helder en omstreken, waarbinnen regelmatig nieuwe, innovatieve projecten ontwikkeld worden. Dit komt overeen met de missie van Vrijwaard, waar het leveren van een bijdrage aan menselijk geluk centraal staat en door middel van positieve energie beoogd wordt hier een bijdrage aan te leveren. Hieruit blijkt dat Vrijwaard gezien kan worden als een organisatie met een duidelijke focus op de menselijke factor. Meer informatie over Vrijwaard als organisatie zoals bijvoorbeeld over de Raad van Bestuur (Coert Veenstra) kan gevonden worden op hun website. De service van Vrijwaard is op zowel intern als extern gebied klantgericht en vertrouwen en verbinding tussen mensen worden beschouwd als de meest belangrijke kernwaarden. Een andere belangrijke kernwaarde van Vrijwaard is het denken en doen in mogelijkheden, waarmee beoogd wordt om klanten te stimuleren in hun mogelijkheden, met alle zorg en ondersteuning die daarbij van toepassing is. Verder staat de ‘ja-cultuur’ binnen Vrijwaard centraal. Hiermee wordt verwezen naar de focus van Vrijwaard op het benutten van kansen, waardoor zowel de woonomgeving voor bewoners als de werkomgeving voor de medewerkers zo prettig mogelijk gemaakt wordt. Binnen deze ‘ja-cultuur’ die geldt bij Vrijwaard staan de uitgangspunten ‘welbevinden’ en ‘levensvreugde’ centraal. Als derde kernwaarde binnen Vrijwaard geldt het begrip van de ‘Vrijwaard-familie’. Hiermee wordt verwezen naar de familiale en betrokken sfeer die heerst binnen de zorginstelling, waarbinnen er naar elkaar geluisterd wordt en er geen vooroordelen bestaan. Samengevat kan Vrijwaard beschouwd een organisatie die zorg op maat aanbiedt. Daarbij wordt actief geprobeerd om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen op het gebied van zorg, waarin kwaliteit en veiligheid ten alle tijden voorop gesteld staan.
Omgeving Vraag omschrijving Type dienst
Den Helder Gezocht gastheer/gastvrouw huiskamer in de Golfstroom Gastvrouw / -heer
Den Helder Gezocht ondersteuning op een van onze huiskamer projecten in De Golfstroom Maaltijden & koken
Den Helder Ondersteuning gezocht bij brood maaltijden op huiskamers in De Golfstroom Maaltijden & koken
Den Helder Gezocht vrijwilligers voor het handmassageproject Vrijwaard (Persoonlijke) verzorging
Den Helder Gezocht bezoekvrijwilligers! Gezelschap
Den Helder Gastheer/Gastvrouw Sjoelen Gastvrouw / -heer
Den Helder Gastheer/Gastvrouw Bingo Gastvrouw / -heer
Den Helder Gastheer/Gastvrouw ondersteuning maaltijden restaurant Gastvrouw / -heer
Den Helder Fitness en bewegen 55 + Vrijwaard Sporten
Den Helder Gevraagd restaurant gastvrouw/gastheer voor de zondag Maaltijden & koken
Vorige 1 2
Logo van Vrijwaard