Direct naar de inhoud van deze pagina

Reïntegratie

Vrijwilligerswerk is een belangrijke pijler om te komen tot een duurzame samenleving, waarbij wordt uitgegaan van actief burgerschap. Vrijwilligers en actieve burgers vormen de basis voor een stabiele en betrokken samenleving. Het vrijwilligerswerk kan worden ingezet om het zelforganiserend vermogen van de samenleving te bevorderen. Het is een middel om sociale netwerken te versterken en ook een instrument voor participatie en re-integratie.

Mag ik vrijwilligerswerk doen naast mijn uitkering?

Heb je een uitkering en wil je vrijwilligerswerk gaan doen? Dat mag als het gaat om traditioneel vrijwilligerswerk. Vrijwilligerswerk kan een goede manier zijn om werkervaring op te doen. Ook is het een manier om uw sociale contacten te onderhouden. Maar ben je op zoek naar betaald werk? Dan mag het vrijwilligerswerk de re-integratie niet in de weg staan.

U heeft altijd toestemming nodig van het UWV

Het UWV beoordeeld of er sprake is van traditioneel vrijwilligerswerk en of je dit met behoud van WW recht kunt doen. Neem daarvoor contact op met de Adviseur werk.

Bij traditioneel vrijwilligerswerk gaat het om onverplichte activiteiten binnen een organisatie die een ideële doelstelling heeft of een maatschappelijk nut nastreeft, welke activiteiten doorgaans een aanvullend karakter hebben op bestaande maatschappelijke voorzieningen. Deze organisatie is voor haar activiteiten overwegend afhankelijk van de inzet van onbetaalde medewerkers. De te verrichten activiteiten worden niet beloond en worden normaal gesproken niet door betaalde werknemers verricht. De niet-betaalde werkzaamheden gelden in het maatschappelijk verkeer niet als activiteiten waarvoor beloning mag worden verwacht. De werkzaamheden leveren geen economisch voordeel op voor de instelling of organisatie.