Direct naar de inhoud van deze pagina

Vrijwilliger zijn

Vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk doe je niet voor niets. De motieven om vrijwilligerswerk te gaan doen lopen uiteen. Het kan zijn dat je je vrije tijd nuttig wilt besteden, iets voor een ander wilt doen of je idealen uit wilt dragen. Vrijwilligerswerk is er in soorten en maten. Het kan van alles inhouden. Er zijn veel verschillen in de tijd die het kost en in de aard van het werk. Soms is het vergaderen, soms juist veel met de handen werken. Je kunt zelfstandig werken of in teamverband. Het kan drie uur per maand of twintig uur per week zijn. Maar in welke vorm dan ook, voor vrijwilligerswerk gelden een aantal regels die elke vrijwilliger zou moeten weten.

Wat alle vrijwilligers gemeen hebben is dat zij zich inzetten zonder daarvoor betaald te worden. Daar mag wel iets tegenover staan, geen betaling staat niet gelijk aan geen rechten. Maar vrijwilligerswerk is niet vrijblijvend, de organisatie rekent op je.

Als vrijwilliger heb je rechten en plichten. Zo is het belangrijk dat je met de organisatie waar je gaat werken duidelijke afspraken maakt; bijvoorbeeld over je werkzaamheden, inwerkperiode, vakantie enz. Daarnaast is het belangrijk dat je het werk serieus neemt en dat de organisatie waar u voor werkt op je kan rekenen.

Mag ik vrijwilligerswerk doen naast mijn uitkering?

Heb je een uitkering en wil je vrijwilligerswerk gaan doen? Dat mag als het gaat om traditioneel vrijwilligerswerk. Vrijwilligerswerk kan een goede manier zijn om werkervaring op te doen. Ook is het een manier om uw sociale contacten te onderhouden. Maar ben je op zoek naar betaald werk? Dan mag het vrijwilligerswerk de re-integratie niet in de weg staan.

Je hebt altijd toestemming nodig van het UWV

Het UWV beoordeeld of er sprake is van traditioneel vrijwilligerswerk en of je dit met behoud van WW recht kunt doen. Neem daarvoor contact op met de Adviseur werk.

Bij traditioneel vrijwilligerswerk gaat het om onverplichte activiteiten binnen een organisatie die een ideële doelstelling heeft of een maatschappelijk nut nastreeft, welke activiteiten doorgaans een aanvullend karakter hebben op bestaande maatschappelijke voorzieningen. Deze organisatie is voor haar activiteiten overwegend afhankelijk van de inzet van onbetaalde medewerkers. De te verrichten activiteiten worden niet beloond en worden normaal gesproken niet door betaalde werknemers verricht. De niet-betaalde werkzaamheden gelden in het maatschappelijk verkeer niet als activiteiten waarvoor beloning mag worden verwacht. De werkzaamheden leveren geen economisch voordeel op voor de instelling of organisatie.